Corona en de praktijk

Geachte heer / mevrouw,

Het Covid-19 (Corona) virus houdt iedereen bezig.

Zoals u wellicht al vernomen heeft zijn wij weer open vanaf 11 mei. We maken alleen
afspraken met mensen waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat
ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals
gedefinieerd door de RIVM.
Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en
ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:
 afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 chronische hartaandoeningen;
 diabetes mellitus (suikerziekte);
 ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 verminderde weerstand tegen infecties:
- door medicatie voor auto-immuunziekten,
- na orgaantransplantatie,
- bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
- bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor
behandeling nodig is,
- bij chemotherapie en/of bestraling van kankerpatiënten;
- een hiv-infectie (in overleg met behandelaar).
U kunt geen afspraak maken als u (of een huisgenoot) één van onderstaande klachten
heeft:
a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus
d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts (> 38 graden)
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree
Pas nadat u 24 uur klachtenvrij bent kunt u een afspraak maken.

Mocht u zich niet prettig voelen om uw gemaakte dan wel bestaande afspraak na te komen,dan hebben wij er uiteraard onder de gegeven omstandigheden alle begrip voor.

Aanvullende maatregelen in onze praktijk

Wat vragen we van u?
 Algemeen geldt: geen handen schudden, handen wassen, hoesten en niezen in de
ellenboog en gebruik van papieren zakdoekjes.
 Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 Kom alleen, het aantal personen in de praktijk houden wij graag beperkt.
 Bij binnenkomst wast u op de daarvoor aangewezen plaats de handen (of gebruikt de
handalcohol)
 Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
 Probeer als het mogelijk is zo min mogelijk deurkrukken, tafeloppervlakken en
stoelen aan te raken met uw handen.
 Houdt u er rekening mee dat de toiletten tijdelijk gesloten zijn.
 Twijfelt u over uw gezondheid op de dag van de afspraak? Neem dan voor de
afspraak telefonisch contact met ons op om te overleggen of uw afspraak kan
doorgaan.
 Geannuleerde afspraken vanwege gezondheidsoverwegingen zullen wij uiteraard
niet in rekening brengen.
 Volg de instructies van de masseur altijd op.
 We hopen op uw begrip dat als gevolg van deze situatie uw afspraak wellicht later
plaatsvindt dat u had gehoopt.

Onze voorzorg maatregelen:
 De masseur heeft geen ziekteverschijnselen.
 Wij geven geen hand bij binnenkomst en dragen ter bescherming
 Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes
waar u bent geweest.
 We ventileren de behandelkamer.
 We plannen meer tijd voor de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen
mogelijk te maken.
Wij kijken wij er naar uit om u weer van dienst te zijn zoals u dat van ons gewend bent.
We zullen u over de verdere ontwikkelingen blijven informeren.
Blijf gezond!